Vakgarage Middenpeel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hier staan wij samen voor

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de laatste jaren steeds meer gehoord. Bij Vakgarage Middenpeel noemen wij dit duurzaam ondernemen, omdat wij van mening zijn dat dit beter bij onze bedrijfsgrootte past. Onder duurzaam ondernemen verstaan wij: “Het bij alle bedrijfsbeslissingen nastreven van zowel een hoger bedrijfsrendement, alsmede de kansen benutten voor een beter milieu en het welzijn van de medewerkers en de maatschappij”.

Vakgarage Middenpeel heeft niet altijd vanuit haar visie duurzaam ondernomen, maar is zich wel altijd zeer bewust geweest van het duurzaam ondernemen en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

In de beginjaren van Vakgarage Middenpeel bestond het duurzaam ondernemen uit het zoveel mogelijk, en op een verantwoorde manier, herstellen of hergebruiken van onderdelen of schade aan auto’s. Het voorkomen van reststoffen en het op een juiste manier afvoeren van deze stoffen die desondanks toch in minimale vorm ontstaan, heeft onze aandacht en wordt op een zodanige manier uitgevoerd dat de lokale verenigingen hiermee ondersteund worden.

Daarnaast geven wij ook werknemers met een beperking een gelijke kans. De arbeidsomstandigheden staan bij Vakgarage Middenpeel op een zeer hoog niveau, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan het ergonomisch verantwoord werken.

Ook over het investeren in, en de mogelijkheden van alternatieve energie verdiepen wij ons. Duurzaam ondernemen houdt óók in dat wij maatschappelijk betrokken zijn, zoals bij het ondersteunen van verenigingen en organisaties die op lokaal of regionaal niveau actief zijn. Dit ondersteunen gebeurt door Vakgarage Middenpeel op fysiek, materieel of financieel vlak. Bekijk hieronder enkele voorbeelden!

Basisschool St. Oda Ysselsteyn

Sinds vele jaren komen de schoolverlaters van Basisschool St. Oda op bezoek bij Vakgarage Middenpeel. De meiden en jongens krijgen een rondleiding in het bedrijf door middel van een rollenspel. Een van de kinderen speelt een klant die een kapotte band komt brengen. Iemand anders wordt verkozen tot receptionist en zorgt ervoor dat er een werkorder van deze opdracht wordt gemaakt en dat de monteur aan de slag gaat. Ondertussen krijgen de kinderen begeleiding van de receptionist en een echte monteur die er nog meer omheen vertellen. Wanneer de band gemaakt is, kan deze terug naar de klant, maar er moet natuurlijk eerst een rekening worden gemaakt. Over dit administratieve gedeelte krijgen de kinderen ook uitleg. Zo krijgen de kinderen een globaal idee hoe het werkt bij Vakgarage Middenpeel. En als bedankje, krijgen we elk jaar een foto van de gehele schoolverlatersklas!

Korfbal De Peelkorf Ysselsteyn

Vakgarage Middenpeel is zeer betrokken bij het sportleven in Ysselsteyn. Zo sponsoren we onder andere de korfbalvereniging De Peelkorf. Sinds 2013 om precies te zijn de dames van het juniorenteams Peelkorf B1 en B2. Vakgarage Middenpeel heeft voor de teamleden een compleet nieuw trainingspak, wedstrijdshirt, inloopshirt en sporttas ter beschikking gesteld. Zo hoopt Vakgarage Middenpeel de komende drie jaar bij te dragen aan het succes van de Peelkorf. Echter de motivatie achter onze financiële bijdrage is het sporten van de jeugd uit Ysselsteyn en omliggende dorpen in team verband te promoten.